Ngay sau khi nhận được sản phẩm, nếu sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất hay do quá trình vận chuyển, khách hàng được đổi sản phẩm mới hoàn toàn hoặc được hoàn tiền nếu như sản phẩm đó không còn.