Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính

29.00

Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính – John J.Murphy được xem là một quyển giáo trình hoàn chỉnh và toàn diện về phân tích kỹ thuật. Các kỹ thuật mới về đồ thị và lập đồ thị cùng nhiều kỹ thuật mới được tác giả viết một cách bao quát và chuẩn mực những vẫn đảm bảo rõ ràng và súc tích giúp người đọc có dễ dàng tiếp thu và có cái nhìn toàn diện về thị trường tài chính.

Thông tin sản phẩm:

ông ty phát hành Tinh Văn
Tác giả John J. Murphy
Ngày xuất bản 06-2012
Kích thước 19 x 24 cm
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Tổng hợp TP.HCM
Loại bìa Bìa mềm
Số trang 547
Danh mục: